Ακολουθήστε μας:
  • Δίνουμε βαρύτητα στις μεθόδους παραγωγής
  • Σεβόμαστε το περιβάλλον
  • Φροντίζουμε για τη σωστή διαχείριση των τροφίμων
  • Προσέχουμε τη διατροφή μας

Κοινή Αγροτική Πολιτική-Στο επίκεντρο ο Νέος Αγρότης

Βιοδραστικές Ουσίες Αρωματικών φυτών

Οι βιοδραστικές ουσίες που περιέχονται στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά κατατάσσονται σε διάφορες

Περισσότερα

Προβληματικό νερό άρδευσης

Σε ένα μεγάλο ποσοστό το νερό άρδευσης που χρησιμοποιείται στις καλλιεργούμενες εκτάσεις,δεν πληρεί τις

Περισσότερα

Επιθυμητό βάθος άροσης

Το επιθυμητό βάθος άροσης,εξαρτάται από το κλίμα(βροχοπτώσεις,θερμοκρασία),από τον τύπο του εδάφους και από

Περισσότερα

Δάκος της Έλιας Bactrocera Oleae

Ενήλικο: Έχει μήκος περίπου 5 mm και γενικό χρωματισμό ανοιχτοκάστανο ως σκοτεινοκάστανο.

Περισσότερα